Under åren 1981 till 1993 var jag QRV på 2 meter EME, det började med 4 stackade 10 elements DL7KM antenner och fortsatte till 8 st 15 el CUE DEE och avslutades med 12 st stackade CUE DEE. 1987 hade jag klarat WAC. Efter 10 års QRT så har jag 2005 kommit igång med nya antenner och även provat en del digitala moder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My new EME antenna 6x16 el IØJXX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Old 12x15 el CueDee EME antenna.

 

DXCC på 144 Mhz

EME

TOTAL

 

 

WAS på 144 Mhz EME

 

 

 

Körda fält 144 Mhz

 

 

 

Körda rutor 144 Mhz

EME

TOTAL

 

Karta körda rutor

 

Körda stationer 144 Mhz EME

 

 

Bilder VHF-möte 2004

Bilder antenner

EME 144 Mhz

 

Livet är för kort att köra QRP kör QRO

 

Old EME antenna, 12x15 el CueDee