Här finns lite om min hobby som radioamatör.

Intresset för radio har funnits länge, först som lyssnare på mellan och långvåg, sedan lärde jag att man med enkla medel kunde bygga en egen sändare också. 1977 fick jag mitt tillstånd att använda amatörbanden och signalen SM2ILF. Intresset att bygga egen utrustning har alltid funnits och med hjälp av andra radioamatörer har det blivit en del hemmabyggen som jag använder för att komma ut i etern. Största intresset har alltid varit  dom höga frekvenserna där jag tycker utmaningarna att få saker att fungera trots enkla medel.

Amatörradio—Hamradio

SM2ILF / SM2A

144 and 432 Mhz EME antennas